Pogosta vprašanja

Home/Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja 2017-05-01T19:47:54+00:00
Kdo uredi dokumentacijo za pridobitev subvencije? 2017-02-05T17:44:53+00:00

Za pridobitev nepovratnih sredstev je potrebno na občino predložiti določeno dokumentacijo glede na razpisne pogoje. Vse potrebno za pridobitev subvencije za vas uredimo brezplačno.

Koliko znaša subvencija? 2017-02-05T17:43:24+00:00

Znesek subvencij je odvisen od sprejetega proračuna posamezne občine za posamezno leto. Višina nepovratnih sredstev se razlikuje med posameznimi občinami. Kontaktirajte nas in za vas bomo brezplačno preverili koliko nepovratnih sredstev lahko pridobite.

Ali za čistilno napravo obstajajo subvencije? 2017-02-05T17:42:11+00:00

Občine objavljajo razpise kjer nudijo nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave. Pogoj za pridobitev sredstev je nakup in vgradnja sistema, ki dosega rezultate čiščenja skladne z Uredbo o čiščenju odpadnih komunalnih vod.

Emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15), ki določa:

 • merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,
 • mejne vrednosti emisije snovi,
 • ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
 • monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode.
Je možno kupiti čistilno napravo na obroke? 2017-02-05T17:39:12+00:00

V našem podjetju nudimo možnost nakupa male komunalne čistilne naprave na obroke.

Kako je s servisi? 2017-02-05T17:38:23+00:00

Ker v samem sistemu ni nikakršnih gibljivih delov, naprava za delovanje ne potrebuje servisov.

Koliko električne energije porabi? 2017-02-05T17:37:47+00:00

Hišna čistilna naprava FANN IN-DRÄN za svoje delovanje ne potrebuje elektrike.

Ali je potrebno čistilni napravi kaj dodajati? 2017-02-05T17:37:16+00:00

Za delovanje hišne čistilne naprave FANN IN-DRÄN ni potrebno nikoli ničesar dodajati ali menjati. Zaradi svoje tehnologije čiščenja ne potrebuje servisiranja.

Prednosti pasivne čistilne naprave 2017-02-05T17:36:35+00:00
 1. Za delovanje ne potrebuje elektrike.
 2. V sam proces ni potrebno nikoli ničesar dodajati ali menjati.
 3. Naprava za svoje delovanje ne potrebuje servisov. Ni obratovalnih stroškov.
 4. Visok učinek čiščenja komunalnih odpadnih vod. Naprava dosega visok odstotek čiščenja odplak tako pri konstantnem obremenjevanju, kot tudi v sezonskih nihanjih.
Kako deluje pasivna čistilna naprava? 2017-02-05T17:35:43+00:00

Sistem FANN IN-DRÄN deluje po naravnih principih čiščenja odpadnih vod. IN-DRÄN sistem deluje na podlagi naravnih zakonitosti. Bogata zaloga kisika skupaj z biomaso zagotavlja delovanje in učinkovitejši postopek obdelave.

Koliko prostora zavzame? 2017-02-05T17:34:48+00:00

Odvisno od modela čistilne naprave ter števila PE (za koliko družinskih članov je namenjena). Prednosti čistilne naprave FANN IN-DRÄN pred ostalimi je ravno v tem, da se biološki del čiščenja v katerem se nahajajo IN-DRÄN moduli lahko prilagajajo glede na število članov.

Za kakšne objekte je primerna čistilna naprava FANN? 2017-02-05T17:34:08+00:00

Pasivne čistilne naprave izbirajo tisti, ki ne želijo imeti dela z vzdrževanjem. Primerna je za čiščenje odpadnih vod iz enostanovanjskih, večstanovanjskih ali vrstnih hiš oziroma vseh vrst objektov, kot so nastanitveni objekti, restavracije, šole, rekreacijska središča, kmečki turizmi, v katerih nastajajo komunalne odplake.

Kaj vpliva na izbiro čistilne naprave? 2017-02-05T17:32:25+00:00

Za izbiro naprave ne bi smel biti glaven kriterij samo investicijski strošek. Za izbor sistema je za investitorja velikega pomena tudi način vzdrževanja sistema, stroškov servisov in stroškov povezanih z obratovanjem naprave.

Kako vem katera čistilna naprava je primerna? 2017-02-05T17:31:10+00:00

Kakšno napravo boste izbrali je seveda vaša odločitev. Na trgu je ogromno produktov, ki so skladni z evropsko, oziroma slovensko direktivo o doseganju stopnje učinkovitosti čiščenja.

Pomembno je, da se odločite glede na kvaliteto konstrukcijskega materiala ter način in stroške vzdrževanja obratovanja male komunalne čistilne naprave.

Ali obstaja več tipov čistilnih naprav? 2017-02-05T17:07:02+00:00

Poznamo več različnih načinov čiščenja odpadnih vod. Tako na trgu obstajajo različni tipi malih komunalnih čistilnih naprav.

Poznamo anaeroben in aeroben proces čiščenja odpadnih vod.

Zakaj moram imeti čistilno napravo? 2017-02-05T16:57:07+00:00

Lastniki objektov, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, morajo skladno z veljavno zakonodajo, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalnih vod (Uradni list RS št. 98/15), ki določa:

 • merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,
 • mejne vrednosti emisije snovi,
 • ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
 • monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode,

sami poskrbeti za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave skladne z zgoraj omenjeno Uredbo.

Z vgradnjo male komunalne čistilne naprave pripomoremo k čistejšemu okolju in ohranjanju vodnih virov.